PHILIPINE MỞ CUỘC THAM VẤN Ý KIẾN VỀ VIỆC ỦY NHIỆM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NGOÀI ĐIỆN LƯỚI

Tác giả: Tom Kenning, 06/11/2017. Ủy ban năng lượng tái tạo quốc gia Philipine (NREB) đang tiến hành một loạt các cuộc tham vấn cộng đồng để đưa ra một khuôn khổ chính sách mới về năng lượng tái tạo ngoài điện lưới với tâm điểm là ở các vùng đồi núi, đảo và các khu... Continue Reading →

CYPRESS CREEK TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, ĐẦU TƯ 1.5 TỶ USD CHO 2GW ĐIỆN MẶT TRỜI Ở NAM CAROLIA

Tác giả: Conor Ryan, 06/11/2017. Cypress Creek Renewables sẽ hợp tác với trường đại học Greenville để phát triển lực lượng lao động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời ở Nam Carolina và thúc đẩy nền kinh tế. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ ngành điện mặt trời của bang bằng cách giúp đào... Continue Reading →

NLC ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI TRÊN TRỤC ĐƯỜNG SẮT ẤN ĐỘ

Tác giả: Tom Kenning, 06/11/2017. NLC Ấn Độ đã được chỉ định riêng bởi chính phủ Ấn Độ để thành lập các dự án điện mặt trời trên các khoảng đất trống cho đường sắt Ấn Độ. NLC gần đây đã tiến hành cuộc đấu giá lưu trữ năng lượng mặt trời đầu tiên trên quy... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑