Elon Musk khởi động chiến dịch “100 ngày đêm” hoàn thành hệ thống trữ điện lớn nhất thế giới tại Australia

Nhà máy dự trữ điện phục vụ cho bang Nam Úc dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12 là hệ thống powerpack lớn nhất thế giới Hôm thứ 6, Elon Musk công bố mục tiêu đặt chân lên sao Hỏa năm 2022 tại Hội nghị Vũ trụ Quốc tế ở Adelaide, Australia. Sau đó,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑